Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi ATLA RELIGION, DOAJ, EBSCO ve ProQuest indeksleri tarafından ilk sayıdan itibaren taranmaktadır.