Sayı 10 / Aralık 2020

Number 10 / December 2020

Etik BeyanEthics Statement

Jenerik / Front Matter 

Plagiarism / İntihal

All articles in this issue have been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software. / Bu sayıdaki tüm makaleler, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir.

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

 

Modern Zamanlarda Klasik Bilgi: Bir İcazetnamenin Anlamı Üzerine Mülahazalar

Mehmet Furkan ÖREN, Ali İNAN

 

İslam Düşünce Geleneğinin Batı Dünyasına Etkileriyle İlgili Tartışmaları Dag Nikolaus Hasse Üzerinden Okumak

Selahattin AKTİ

 

Seçmeli “Temel Dini Bilgiler” Derslerindeki Dini Anlayış ve Dünya Görüşü 

Sabahattin BALA, Davut IŞIKDOĞAN

 

Geçmişten Günümüze Kuzey Kafkasya’da Din Eğitimi

Alim Emin YUSUFOĞLU

 

Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Dil ve Üslûp

Mazhar DEDE, Mehmet Şirin ÇIKAR

 

İsveç’te Din Eğitimi

Aybiçe TOSUN, Kübra YILDIZ

 

Kur’ân’da “Yed” Kelimesi

Hüseyin TOPAL

 

Pandemik Hastalıklar Tarihine Kaynaklık Açısından Mezar Taşlarının Önemi ve Veba Yönünden Tavşancıl Mezarlığı Örneği

Mustafa SÜRÜN, İ̇lknur ERBAŞ

 

Ḳuşeyrî ve Mâturîdî’nin Ḥurûf-u Muḳāṭta’a Konusuna Yaklaşımı

İskender ŞAHİN

 

Hicrî I. Asırda Hadis Uydurma Faaliyeti ve Hadis Uyduranların Tespiti

Recep Emin GÜL

 

العُدولُ في العربية بينَ العَدْلِ والخُروجِ عن الأصْلِ

Tahsin YILDIRIM, Sajed Alkhlif ALSALH

 

الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي

Shawish MURAD

 

 

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ/BOOK REVIEWS

Kersten, C, (2019). Contemporary Thought in the Muslim World: Trends, Themes and Issues, London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, 218s.

Muhammet ÖZDEMİR

 

Çiftçi, F. (2012). Din Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulama Örnekleri (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları, 347 s.

Medinenur ŞAHİN

 

ETİK BEYANI

Türkçe / 329-332

English / 333-336

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir