Sayı 7 / 2019 Haziran

Sayı 7 / 2019 Haziran

Araştırma Makaleleri 

 

Ortaöğretim Seçmeli Temel Dini Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Kavramların Anlaşılma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

 

An Investıgatıon of The Level of Understanding of Concepts in Secondary Education Optional Basic Religious Knowledge Curriculum in Terms of Various Variables

İBRAHIM GEYİK & MAHMUT ZENGİN / 11-36

 

Supranational Religious Education Policy And Its Influence: Perspectives From Policy Actors in Turkey And England

Uluslarüstü Din Eğitimi Politikası ve Etkisi: Türkiye ve İngiltere’deki Politika Aktörlerinden Perspektifler

ABDURRAHMAN HENDEK / 37-60

 

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin Ahlak Öğretisinde Nefs-Ruh Ayrımı

Self Soul Distınctıon in The Moral Teaching of Mevlana Celaleddin Rumi

MUZAFFER AYVAZ / 61-82

 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Gerçekleştirdikleri Ders Dışı Etkinlikler Üzerine Nitel Bir Araştırma.

Qualitative Study on Extracurricular Activities Used in Values Education by Religious Culture And Ethics Course’s Teachers

MUHAMMED ESAT ALTINTAŞ / 83-99

 

İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlilikleri

Special Field Competencies of Religious Culture And Ethics Course Teachers at Imam Hatip Secondary Schools

İBRAHIM ARAS / 101-123

 

Sosyal Medya ve Gençlik Değerleri: Zonguldak’ta Liselerde Öğrenim Gören Gençler Üzerine Bir İnceleme

Social Media And Youth Values: An Investigation On High Schools

HASAN MEYDAN, SALİH AYBEY, FATMANUR DİKMEN & MUSTAFA DİKMEN / 125-143

 

İmam Hatip Okulları ve İlahiyat Fakülteleri Örneğinde Din Eğitiminde Kalite Sorunu

Quality Problem of Religious Education in The Case of Imam-Hatip Schools and Theology Faculties

MUHAMMET FATİH GENÇ / 145-166

 

İmam-Hatip Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Yeterliği

Imam Hatip School Administrators’ Competencies of Managing Change

Şükrü KEYİFLİ / 167-187

 

التنغيم: (مفهومه وظائفه الدلاليّة)

Intonation (Definition And Its Significance Functions)

AYSHA AL-HARÎRÎ / 189-206

 

الإمام النسفي ومنهجه النحوي في تفسيره مدارك التنزيل

Iman Al-Nasfi And His Grammatical Method In His Book Titled “Madarek Al-Tanzeel”

MUHAMMED MURTAZA ÇAVUŞ & NUSRETTİN BOLELLI 207-247

 

 KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ

 

Günes, A. (2017). Din Öğretimi Materyalleri

ABDURRAHMAN HENDEK / 251-254

 

Okumuşlar, M. (2014). Yapılandırmacı Yaklaşım ve Din Eğitimi

AKİF SAVAŞ  / 254-257

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir